โหราศาสตร์ไทย แนวตรรกะ

~ความเป็นมา~

เพราะมั่นใจโหราจึงกล้าเปิด หลักวิชาชูเชิดเลิศศักดิ์ศรี

โหราไทยของเก่านั้นเข้าที ของดีดีแท้แท้มีแน่นอน

2 อาจารย์ขานหลักช่วยผลักผม สนใจจมพิสูจน์เหมือนภูติหลอน

อ่านตำรามากมายไม่คลายคลอน ส่วนใหญ่จรจำทิ้งไม่อิงเอา

สิบแปดปีหลงทางจึงวางไว้ แนวทางใหม่เปลี่ยนคิดไม่จิตเขลา

2 อาจารย์มีคุณช่วยดุนเดา ให้หลักเราใช้ผสมแก้ลมลวง

ลองวิชาหลักใหม่ก็ได้ผล ปรับแก้จนอยู่ตัวไม่รั่วหลวง

เก็บข้อมูลของจริงไม่กริ่งกลวง ด้วยทั้งปวงหลักแท้จึงแน่ใจ

เขียนตำรารวบรวมสวมบทบาท ถ่ายทอดศาสตร์โหราคุณค่าไข

มีผู้เรียนไม่น้อยจึงพลอยไว ข้อมูลได้มากมีจึงรี่เร็ว

เขียนไปมาครบถ้วนจึงหวนคิด เผยแพร่ศิษย์คนน้อยยังพลอยเหลว

คิดพิมพ์ขายส่วนใหญ่คงไม่เลว แม้ทองเปลวปิดองค์ก็คงงาม

แนวตรรกะเหตุผลไม่วนหลง ค่อยบรรจงถ่ายทอดเหมือนถอดถาม

แจงหมดจดทดถ้อยไม่ร่อยลาม คงจะตามแก้หลงคนวงวน.~

**กลับหน้า โหราศาสตร์ **

Visits: 433

Leave a Comment

Your email address will not be published.